Welkom

De Tarot is de spiegel van je eigen persoonlijkheid. De antwoorden van de kaarten geven inzicht in wie je bent en wat je kunt.

Het is nu ook mogelijk om een Tarotavond bij jou thuis te organiseren. Sub Rosa Tarot maakt het mogelijk om voor jou en je vriendinnen een avond vol mysterie en inzichten te beleven. Laat jezelf verbazen en betoveren door de kaarten. Ben je klaar voor de toekomst? Het wordt in ieder geval een avond om niet te vergeten en om nog lang over na te praten.


Symboliek

“Onder de roos” is een vertaling van het Latijnse “sub rosa”. In de Middeleeuwen gold de roos als symbool van stilzwijgendheid. Die symboliek bestond al in de Oudheid en gaat terug naar een verhaal over een onderonsje tussen enkele liefdesgoden (Cupido en de Egyptische Harpocrates): Cupido schonk Harpocrates een roos (toen al symbool van de liefde) om hem tot discretie te bewegen over de uitspattingen van Venus. Later ontstond de gewoonte om rozen op het plafond van bijvoorbeeld feestzalen te schilderen. Soms stond daar nog een tekstje bij: "Al wat hier onder de roos geschiedt, laat dat aldaar en meld het niet”.

Oorsprong

De Tarot is een al eeuwen bestaand kaartspel, die allerlei levenswijsheden samenvat in visuele voorspellingen. Niemand weet precies waar de Tarot vandaan komt en wanneer dit spel is ontstaan. Pas vanaf de 13e eeuw zijn er officiële documenten te vinden over de oorsprong. Het oudst bekende en bewaard gebleven Tarotdeck Visconti Sforza dateert uit de 15e eeuw. 

De kaarten duiken voor het eerst op met de komst van de zigeuners. Er zijn theorieën omtrent een oorsprong in India, Egypte, Spanje of Oost-Europa. Weer anderen geloven dat de Tempeliers, of dat een groep ”wijze mannen” uit een geheim broederschap in Marokko de Tarot het licht deed zien. De rage die ontstond - namelijk de toekomst voorspellen - maakte dat de Paus "Het Prentenboek van de Duivel", in de ban deed. De gelovigen verbrandden elk jaar in de periode van boetedoening na Carnaval hun kaarten ... om ze later in het jaar weer aan te schaffen.

Ook al weten wij vrijwel niets over de ware oorsprong van dit mysterieuze spel, toch heeft het de mensen vanuit de meest verschillende achtergronden en culturen gefascineerd, bewogen en steeds tot nieuwe inzichten gebracht.